Հոգաբարձուների խորհուրդ

Դպրոցի կենսագործունեության անդավաճան ուղեկիցներն են նաև ծնողները իրենց բարյացակամ ու վստահելի վերաբերմունքով: Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի հոգաբարձուների խորհուրդը, որը ծնողների ընտանիք է՝ կոչված ոչ միայն աջակցելու, այլև հսկելու և թափանցիկ դարձնելու դպրոցաշինության բարդ ու պատասխանատու գործընթացը:

Հոգաբարձուների խորհուրդը հաջողությամբ ղեկավարում է Քրիստինա Ավշարյանը: